Czy dom potrafi myśleć za Ciebie?

„Inteligentny budynek (ang.intelligent building,smart building) to obiekt, który dostarcza produktywnego i efektywnego w sensie ekonomicznym środowiska, poprzez optymalizację czterech jego podstawowych elementów – struktury, systemów, usług i zarządzania oraz wzajemnych relacji (powiązań) między nimi. Inteligentne budynki mają pomagać ich właścicielom, zarządcom i użytkownikom w realizacji postawionych celów, w zakresie kosztów, komfortu, wygody, bezpieczeństwa, długoterminowej elastyczności i możliwości biznesowych” Instytut Inteligentnego Budownictwa (ang.Intelligent Buildings Institute) 1987 W ofercie naszej firmy pojawiła się nowa usługa. Projektowanie oraz wykonanie instalacji inteligentnych. Zachęcamy do kontaktu i odwiedzenia nowej strony intrentowej www.myslacydom.com . Wprowadzenie inteligentnych…

Read More